متبرک به نام پروردگار بی همتا

نام طرح

كد تابلو فرش

بافت

مصالح

اندازه

ابعاد با قاب

جنس چله

کلاس

تعداد رج

تعداد گره

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

الله نورالسماوات و الارض

Translate »
فرش شفقی تبریز ۱ تا ۱۵ فروردین بازهم باز است
+