نام طرح

نام طراح

بافت

مصالح

اندازه

کلاس

رنگ حاشیه

جنس چله

حاشیه

گلیم بافت

تعداد گره

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

زرع و نیم گلستان شفقی تبریز