دست آفریده ی فرش شفقی تبریز
طرح شکوه طبیعت -GLORY OF NATURE

نام طرح

كد فرش

نام طراح

بافت

مصالح

اندازه

تعداد رج

جنس چله

گلیم بافت

تعداد گره

رنگ متن

کلاس

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

زرع و نیم شکوه طبیعت

Translate »
فرش شفقی تبریز ۱ تا ۱۵ فروردین بازهم باز است
+