دسته:

تلفیق هنر بافندگی و دکوراسیون

نام طراح

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جفت

جنس چله

حاشیه

رنگ حاشیه

متن

رنگ متن

کلاس

گلیم بافت

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

قالیچه افشان