دسته:

قالیچه علیا بافت فرش شفقی تبریز

نام طراح

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

رنگ حاشیه

رنگ متن

کلاس

گلیم بافت

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

علیا