سوره مبارکه الرحمن

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

طول

عرض

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

سوره الرحمن

Translate »
فرش شفقی تبریز ۱ تا ۱۵ فروردین بازهم باز است
+