دسته:

نگاره ای از تخت جمشید

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

جدال شیر و گاو