آیة الکرسی مزین به تصویر مبارک خانه خدا و مسجد النبی

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

طول

عرض

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

آیة الکرسی

Translate »