نمایی از بازار فرش فروشان قاهره

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

فرش فروشی در قاهره

Translate »