دسته:

نقاشی بی نظیر استاد فرشچیان ، بافته شده توسط هنرمندان فرش شفقی تبریز

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

طول

عرض

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

رستن