دسته:

زیبایی خلقت پروردگار

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

منظره کوهستان