بافت

اندازه

طول

عرض

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

بازار روز پاریس